HILLAT JA MARJAT: Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

Juuri nyt: Pi­lik­ki­viik­ko alkoi maa­nan­tai­na – Kuka on tämän vuoden pi­lik­ki­mes­ta­ri?

MIELIPIDE: Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: Kiitos Ku­re­na­lan ky­lä­seu­ral­le torin yl­lä­pi­dos­ta

Zetorit röpisivät Pudasjärvellä
Tilaajille

Zetorit rö­pi­si­vät Pu­das­jär­vel­lä

13:40
THL: Koko maassa raportoitu 765 uutta koronatartuntaa –Pohjois-Pohjanmaalla 29 uutta tartuntaa

THL: Koko maassa raportoitu 765 uutta koronatartuntaa –Pohjois-Pohjanmaalla 29 uutta tartuntaa

14:27
Työttömyydessä pientä kasvua toukokuusta
Tilaajille

Työt­tö­myy­des­sä pientä kasvua tou­ko­kuus­ta

12:00
Elisa laajensi 5G–verkkojaan Pohjois–Pohjanmaalla – korona–aika kiihdytti kasvua mobiilidatan käytössä

Elisa laajensi 5G–verkkojaan Pohjois–Pohjanmaalla – korona–aika kiihdytti kasvua mobiilidatan käytössä

10:07
Koronatartuntojen määrä nousee yhä – uusia tartuntoja muun muassa Oulussa, Kuusamossa ja Haapavedellä

Koronatartuntojen määrä nousee yhä – uusia tartuntoja muun muassa Oulussa, Kuusamossa ja Haapavedellä

28.07.2021 12:02
Hillastus leviämisvaiheessa – Rämeiden ja korpien hillat näyttäisivät olevan parempia, niillä hilla kypsyy myöhemmin
Hillat ja marjat
Tilaajille

Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

24.07.2021 19:00
Soiden suosikki saa kerääjät liikkeelle – Hillalla on monta nimeä: lakka, muurain, valokki, lintti, nevamarja tai suomarja.

Soiden suo­sik­ki saa ke­rää­jät liik­keel­le – Hil­lal­la on monta nimeä: lakka, muu­rain, va­lok­ki, lintti, ne­va­mar­ja tai suo­mar­ja.

24.07.2021 14:00
Tilaajille
Soiden keltainen marja – Hillasta on monenlaisiin herkkuihin: Katso tästä ohjeet

Soiden kel­tai­nen marja – Hil­las­ta on mo­nen­lai­siin herk­kui­hin: Katso tästä ohjeet

24.07.2021 09:55
Tilaajille
Hillan viljely Suomessa ei ole yleistynyt, sato kerätään edelleen soilta –  "Vielä jokunen vuosi sitten soittelin viljelijälle, ja hän sanoi, että kyllä sieltä jotakin saa"

Hillan viljely Suo­mes­sa ei ole yleis­ty­nyt, sato ke­rä­tään edel­leen soilta –  "Vielä jokunen vuosi sitten soit­te­lin vil­je­li­jäl­le, ja hän sanoi, että kyllä sieltä jotakin saa"

21.07.2021 16:05
Tilaajille

"Jos poi­mi­joi­ta ei kiin­nos­ta, ei ole hilloja myy­tä­väk­si" – Hil­lanos­ta­jat ar­vos­ta­vat poi­mi­joi­ta

20.07.2021 18:00
Tilaajille

Luke: Kuivuus kutisti mus­tik­ka­sa­don, myös hilla kär­si­nyt – puo­lu­koi­ta saa­te­taan saada hyvin

20.07.2021 14:00
Tilaajille
Hanna Sarkkisen kolumni: Hyvinvointia työstä ja työssä
Kolumni
Hanna Sarkkinen

Hanna Sarkkisen kolumni: Hyvinvointia työstä ja työssä

04:00
Zetor-marssi Pudasjärvellä

Zetor-marssi Pudasjärvellä

13:37
Kesäerikoinen
Pudasjärven kotiseutumuseo yksi Suomen parhaista – suunnitteilla lato maatalouskoneille

Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seo yksi Suomen par­hais­ta – ­suun­nit­teil­la lato maa­ta­lous­ko­neil­le

25.07.2021 14:00
Tilaajille
Työmiesten lauantai Siurualla 1933 – vauhtia ja vaarallisia tilanteita, kun alla oli romusta kunnostettu rekisteröimätön T-Foordi

Työ­mies­ten lauan­tai Siu­rual­la 1933 – vauhtia ja vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta, kun alla oli romusta kun­nos­tet­tu re­kis­te­röi­mä­tön T-Foor­di

25.07.2021 12:00
Tilaajille
Kotiseutuviikon tapahtumat keränneet yleisöä – Birgit Tolonen: "On mukavaa, kun tehdään yhdessä"

Ko­ti­seu­tu­vii­kon ta­pah­tu­mat ke­rän­neet yleisöä – Birgit To­lo­nen: "On mu­ka­vaa, kun tehdään yh­des­sä"

24.07.2021 13:13
Tilaajille
Kesäerikoinen: Iinattivaaran kuparikaivos 1700-luvulla – "Registraattori Ambrosius Hedengran oli saanut Ruotsiin tietoja Suomessa olevista malmilöydöistä ja kiinnostunut"

Ke­säe­ri­koi­nen: Ii­nat­ti­vaa­ran ku­pa­ri­kai­vos 1700-lu­vul­la – "Re­gist­raat­to­ri Amb­ro­sius He­deng­ran oli saanut Ruot­siin tietoja Suo­mes­sa ole­vis­ta mal­mi­löy­döis­tä ja kiin­nos­tu­nut"

17.07.2021 13:14
Tilaajille
Kesäerikoinen: Hampusvaara kätkee sisäänsä mysteerin – Mikä on pirunreiän tarina?

Ke­säe­ri­koi­nen: Ham­pus­vaa­ra kätkee si­sään­sä mys­tee­rin – Mikä on pi­run­reiän tarina?

09.07.2021 08:00
Tilaajille
Tykki muistuttaa Lapin sodasta – Pudasjärvellä käynnistyi Lapin sota Hetekylässä. Todellinen paikka on nykyisen Syväojantien risteyksessä.

Tykki muis­tut­taa Lapin sodasta – Pu­das­jär­vel­lä käyn­nis­tyi Lapin sota He­te­ky­läs­sä. To­del­li­nen paikka on ny­kyi­sen Sy­vä­ojan­tien ris­teyk­ses­sä.

03.07.2021 08:00
Tilaajille
Livojoki-illasta käytiin hakemassa mallia myös Siuruanjoelle
Tilaajille

Livojoki-illasta käytiin hakemassa mallia myös Siuruanjoelle

28.07.2021 14:00
Patikointi ja työmatka muuttunut pyöräilyksi –  nyt suosituista polkupyöristä on jopa pulaa
Tilaajille

Patikointi ja työmatka muuttunut pyöräilyksi –  nyt suosituista polkupyöristä on jopa pulaa

28.07.2021 12:00
Vesilintujen lintupillit
Tilaajille

Vesilintujen lintupillit

24.07.2021 10:53
Varsitien asfaltti uusitaan ja tielle tulee uusia hidasteita
Tilaajille

Var­si­tien as­falt­ti uu­si­taan ja tielle tulee uusia hi­das­tei­ta

28.07.2021 08:00
Patikointi ja työmatka muuttunut pyöräilyksi –  nyt suosituista polkupyöristä on jopa pulaa
Syöte
Tilaajille

Pa­ti­koin­ti ja työ­mat­ka muut­tu­nut pyö­räi­lyk­si –  nyt suo­si­tuis­ta pol­ku­pyö­ris­tä on jopa pulaa

28.07.2021 12:00
Pääkirjoitus: Syöte ja alueen matkailu nosteessa – ideat muuttuvat todeksi
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Pää­kir­joi­tus: Syöte ja alueen mat­kai­lu nos­tees­sa – ideat muut­tu­vat todeksi

28.07.2021 04:00
Iso-Syötteellä uusia laajoja näkymiä – kattoterassi ja polkupyörät tuovat matkailijoita

Iso-Syöt­teel­lä uusia laajoja näkymiä – kat­to­te­ras­si ja pol­ku­pyö­rät tuovat mat­kai­li­joi­ta

27.07.2021 09:00
Tilaajille
Savu nousee pian Syötteen kansallispuistosta – metsää ennallistetaan polttamalla

Savu nousee pian Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­ta – metsää en­nal­lis­te­taan polt­ta­mal­la

26.07.2021 22:56

Naa­man­ka­jär­ven ui­ma­ran­ta hou­kut­te­lee – Pytky Cafe on kun­nos­ta­nut ui­ma­ran­nan, tehnyt ve­ne­paik­ko­ja ja pa­nos­taa laut­ta­ma­joi­tuk­seen

26.07.2021 09:00
Tilaajille
Syöte-suunnistus viikonloppuna Mustavaaran kaivosalueella
Tilaajille

Syöte-suunnistus viikonloppuna Mustavaaran kaivosalueella

28.07.2021 04:59
Pääkirjoitus: Syöte ja alueen matkailu nosteessa – ideat muuttuvat todeksi
Pääkirjoitus
Risto Pikkupeura

Pää­kir­joi­tus: Syöte ja alueen mat­kai­lu nos­tees­sa – ideat muut­tu­vat todeksi

28.07.2021 04:00
Lapset tutustuivat hälytysajoneuvoihin ja keskittyivät huolellisuuteen liikenteessä
Tilaajille

Lapset tu­tus­tui­vat hä­ly­tys­ajo­neu­voi­hin ja kes­kit­tyi­vät huo­lel­li­suu­teen lii­ken­tees­sä

28.07.2021 04:00
Hippo -jalkapallo-koulu kuuluu Pudasjärven kesään – mukana 50 tulevaisuuden palloilijaa
Tilaajille

Hippo -jal­ka­pal­lo-kou­lu kuuluu Pu­das­jär­ven kesään – mukana 50 tu­le­vai­suu­den pal­loi­li­jaa

27.07.2021 18:00
Pudasjärven Isolla Teerisuolla syttyi maastopalo – palo havaittiin palovalvontalennolla

Pu­das­jär­ven Isolla Tee­ri­suol­la syttyi maas­to­pa­lo – palo ha­vait­tiin pa­lo­val­von­ta­len­nol­la

27.07.2021 23:44
Pilikkiviikko starttasi 18. kerran – tällä kertaa MM-titteliä ei voiteta lahnoilla, uskoo Usko Kokko
Tilaajille

Pi­lik­ki­viik­ko start­ta­si 18. kerran – tällä kertaa MM-tit­te­liä ei voiteta lah­noil­la, uskoo Usko Kokko

27.07.2021 16:18
THL: Suomessa on todettu 612 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 19 tartuntaa

THL: Suo­mes­sa on todettu 612 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 tar­tun­taa

27.07.2021 11:56
Pudasjärvellä tehtiin väkivaltarikos pari viikkoa sitten – poliisi epäilee rikoksesta yhtä henkilöä

Pu­das­jär­vel­lä tehtiin vä­ki­val­ta­ri­kos pari viikkoa sitten – poliisi epäilee ri­kok­ses­ta yhtä hen­ki­löä

27.07.2021 09:53
Iso-Syötteellä uusia laajoja näkymiä – kattoterassi ja polkupyörät tuovat matkailijoita
Tilaajille

Iso-Syöt­teel­lä uusia laajoja näkymiä – kat­to­te­ras­si ja pol­ku­pyö­rät tuovat mat­kai­li­joi­ta

27.07.2021 09:00
Savu nousee pian Syötteen kansallispuistosta – metsää ennallistetaan polttamalla

Savu nousee pian Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­ta – metsää en­nal­lis­te­taan polt­ta­mal­la

26.07.2021 22:56
Maastopalon sammutustöistä haittaa liikenteelle Murtomäentiellä Kajaanissa – työt jatkuvat pitkälle yöhön

Maas­to­pa­lon sam­mu­tus­töis­tä haittaa lii­ken­teel­le Mur­to­mäen­tiel­lä Ka­jaa­nis­sa – työt jat­ku­vat pit­käl­le yöhön

26.07.2021 21:33
THL: Uusia koronatartuntoja todettu koko maassa 267 – Oulussa seitsemän uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu koko maassa 267 – Oulussa seit­se­män uutta tar­tun­taa

26.07.2021 11:53
Moni nuori ensikertalainen on jäämässä elokuun veronpalautuspäivänä ilman rahoja – Verohallinnolta puuttuu edelleen tilinumero 48 000 henkilöltä
Tilaajille

Moni nuori en­si­ker­ta­lai­nen on jää­mäs­sä elokuun ve­ron­pa­lau­tus­päi­vä­nä ilman rahoja – Ve­ro­hal­lin­nol­ta puuttuu edel­leen ti­li­nu­me­ro 48 000 hen­ki­löl­tä

26.07.2021 11:33
Alkuviikko siintää helteisenä Pohjois–Pohjanmaalla – loppuviikosta odotettavissa sateita ja viilenevää säätää
Tilaajille

Al­ku­viik­ko siintää hel­tei­se­nä Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – lop­pu­vii­kos­ta odo­tet­ta­vis­sa sateita ja vii­le­ne­vää säätää

26.07.2021 09:42
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.