Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Periksiantamattomuus palkittiin: Pudasjärven kulttuuristipendi taiteilija Kari Tykkyläiselle – "Tehdään Pudasjärvestä kulttuurikaupunki!"
Tilaajille

Periksiantamattomuus palkittiin: Pudasjärven kulttuuristipendi taiteilija Kari Tykkyläiselle – "Tehdään Pudasjärvestä kulttuurikaupunki!"

16:28
Tällaiseen asuun pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma pukeutuu itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa
Tilaajille

Tällaiseen asuun pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma pukeutuu itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa

10:00
Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset
Tilaajille

Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset

06.12.2023 00:01
Biokaasulle voi koittaa uusi aika – maatilammekin tarttuvat tilaisuuteen, kun biokaasuun kytkeytyy myös rahan haju
Mielipiteet
Tilaajille
Kolumni
Veli Pohjonen

Bio­kaa­sul­le voi koittaa uusi aika – maa­ti­lam­me­kin tart­tu­vat ti­lai­suu­teen, kun bio­kaa­suun kyt­key­tyy myös rahan haju

05:00 1
Anna joulun riemun tarttua – kannattaa jaksaa lähteä mukaan tapahtumiin, joita Pudasjärvelläkin on paljon tarjolla
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Anna joulun riemun tarttua – kan­nat­taa jaksaa lähteä mukaan ta­pah­tu­miin, joita Pu­das­jär­vel­lä­kin on paljon tar­jol­la

05:00
Tilaajille
Käsitöitä, taideteoksia, leivonnaisia ja muuta ostettavaa sekä ohjelmaa – Joulumyyjäisiä vietettiin Suojalinnassa yhdessä tehden
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pudasjärven Erityistuki Erkat ry ja Siuruan Kylä ry

Kä­si­töi­tä, tai­de­teok­sia, lei­von­nai­sia ja muuta os­tet­ta­vaa sekä oh­jel­maa – Jou­lu­myy­jäi­siä vie­tet­tiin Suo­ja­lin­nas­sa yhdessä tehden

04.12.2023 15:01
Tilaajille
Ei leikkauksia koulukseen Pudasjärvellä! – Kommunistinuorten kannanotto mahdollisiin säästötoimiin koulutuksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kommunistinuoret Pudasjärveltä

Ei leik­kauk­sia kou­luk­seen Pu­das­jär­vel­lä! – Kom­mu­nis­ti­nuor­ten kan­nan­ot­to mah­dol­li­siin sääs­tö­toi­miin kou­lu­tuk­ses­ta

01.12.2023 06:00 1
Tilaajille
Biokaasulle voi koittaa uusi aika – maatilammekin tarttuvat tilaisuuteen, kun biokaasuun kytkeytyy myös rahan haju
Tilaajille
Kolumni
Veli Pohjonen

Bio­kaa­sul­le voi koittaa uusi aika – maa­ti­lam­me­kin tart­tu­vat ti­lai­suu­teen, kun bio­kaa­suun kyt­key­tyy myös rahan haju

05:00 1
Anna joulun riemun tarttua – kannattaa jaksaa lähteä mukaan tapahtumiin, joita Pudasjärvelläkin on paljon tarjolla
Tilaajille
Pääkirjoitus
Martta Oinas-Panuma

Anna joulun riemun tarttua – kan­nat­taa jaksaa lähteä mukaan ta­pah­tu­miin, joita Pu­das­jär­vel­lä­kin on paljon tar­jol­la

05:00
Taivalkoskelainen Juha Parviainen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "erittäin yhteistyökykyinen ja pidetty henkilö"
Tilaajille

Taivalkoskelainen Juha Parviainen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "erittäin yhteistyökykyinen ja pidetty henkilö"

05.12.2023 18:00
Itsenäisyyspäivän Iijokiseutu näköislehtenä – ak­ti­voi nyt käyt­töön ti­lauk­se­si di­gitun­nuk­set

Itsenäisyyspäivän Iijokiseutu näköislehtenä – ak­ti­voi nyt käyt­töön ti­lauk­se­si di­gitun­nuk­set

05.12.2023 16:00
Pudasjärvelle jysähtää heinäkuussa metallipommi – Ypykkä Metalfest kokoaa Jyrkkäkoskelle kovan bändikattauksen
Tilaajille

Pudasjärvelle jysähtää heinäkuussa metallipommi – Ypykkä Metalfest kokoaa Jyrkkäkoskelle kovan bändikattauksen

05.12.2023 15:00 2
Tunnelmallinen Suvi Teräsniskan joulukonsertti täytti Pudasjärven kirkon ääriään myöten
Tilaajille

Tun­nel­mal­li­nen Suvi Te­räs­nis­kan jou­lu­kon­sert­ti täytti Pu­das­jär­ven kirkon ääriään myöten

05.12.2023 12:00 3
Tärkeä etappi saavutettu Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämisessä – "Määrät ovat vielä pieniä, mutta jostain pitää aloittaa"
Tilaajille

Tärkeä etappi saa­vu­tet­tu Iijoen vael­lus­ka­la­kan­to­jen el­vyt­tä­mi­ses­sä – "Määrät ovat vielä pieniä, mutta jostain pitää aloit­taa"

05.12.2023 05:00 3
Poliisilla lähes 900 tehtävää viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Poliisilla lähes 900 tehtävää viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

05.12.2023 10:12
Suomen metsäkeskuksen muutosneuvottelut johtavat 50 henkilön irtisanomiseen – toimistot keskitetään pääosin maakuntakeskuksiin
Tilaajille

Suomen met­sä­kes­kuk­sen muu­tos­neu­vot­te­lut joh­ta­vat 50 hen­ki­lön ir­ti­sa­no­mi­seen – toi­mis­tot kes­ki­te­tään pääosin maa­kun­ta­kes­kuk­siin

04.12.2023 19:28
EU-ruokakassien tilalla on nyt 40 euron arvoiset maksukortit – Pudasjärvellä kortteja jaettiin lounaan kera
Tilaajille

EU-ruo­ka­kas­sien tilalla on nyt 40 euron ar­voi­set mak­su­kor­tit – Pu­das­jär­vel­lä kort­te­ja jaet­tiin lounaan kera

04.12.2023 15:00
Kotirintama on esillä kaikille avoimessa Pudasjärven itsenäisyyspäivän juhlassa Pirtin Kurkisalissa
Tilaajille

Ko­ti­rin­ta­ma on esillä kai­kil­le avoi­mes­sa Pu­das­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Pirtin Kur­ki­sa­lis­sa

04.12.2023 05:00
Marraskuu oli Pudasjärvellä kylmä ja vähäsateinen – talvinen pakkassää jatkuu
Tilaajille

Mar­ras­kuu oli Pu­das­jär­vel­lä kylmä ja vä­hä­sa­tei­nen – ­tal­vi­nen pak­kas­sää jatkuu

03.12.2023 08:00
Joulunavajaiset vietettiin Pudasjärven torilla esitysten ja valojen loisteessa – joulupukki ehti vierailemaan tapahtumassa tänäkin vuonna
Tilaajille

Jou­lun­ava­jai­set vie­tet­tiin Pu­das­jär­ven torilla esi­tys­ten ja valojen lois­tees­sa – jou­lu­puk­ki ehti vie­rai­le­maan ta­pah­tu­mas­sa tänäkin vuonna

02.12.2023 13:30
Lajinsa viimeisiä – Kalle kiertää edelleen ovelta ovelle myös Pudasjärvellä
Tilaajille

Lajinsa vii­mei­siä – Kalle kiertää edel­leen ovelta ovelle myös Pu­das­jär­vel­lä

02.12.2023 05:00
Pudasjärven kaupunki sulkisi virkistysuimala Puikkarin ovet neljäksi kuukaudeksi säästöjen takia – tilanne puhuttaa uimahallilla
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sulkisi vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­rin ovet nel­jäk­si kuu­kau­dek­si sääs­tö­jen takia – tilanne pu­hut­taa ui­ma­hal­lil­la

01.12.2023 16:03 1
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen miljoonaluokan säästöistä: "Näkymät ovat muuttuneet nopeasti huonompaan suuntaan"
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

01.12.2023 15:51 4
Itsenäisyyspäivänä Pudasjärvelle kolme ja Taivalkoskelle viisi kunniamerkkiä – katso nimet
Tilaajille

It­se­näi­syys­päi­vä­nä Pu­das­jär­vel­le kolme ja Tai­val­kos­kel­le viisi kun­nia­merk­kiä – katso nimet

01.12.2023 12:54
Hirvaskosken, Sarakylän ja Kipinän koulujen kiinteistönhoitopalveluista vastaava on valittu seuraavaksi kolmeksi vuodeksi
Tilaajille

Hir­vas­kos­ken, Sa­ra­ky­län ja Kipinän kou­lu­jen kiin­teis­tön­hoi­to­pal­ve­luis­ta vas­taa­va on valittu seu­raa­vak­si kol­mek­si vuo­dek­si

01.12.2023 12:29
Pudasjärven yhteisöllisiin avustuksiin 80 000 euroa ensi vuonna – summa pienenee merkittävästi edellisvuosista
Tilaajille

Pu­das­jär­ven yh­tei­söl­li­siin avus­tuk­siin 80 000 euroa ensi vuonna – summa pie­ne­nee mer­kit­tä­väs­ti edel­lis­vuo­sis­ta

01.12.2023 05:00 1
Ministeriö edellyttää Pohteelta vain yhtä korjausta – 90 miljoonan säästöohjelmaa päästään toteuttamaan sellaisenaan
Tilaajille

Ministeriö edellyttää Pohteelta vain yhtä korjausta – 90 miljoonan säästöohjelmaa päästään toteuttamaan sellaisenaan

05.12.2023 09:00
Pudasjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet – säästötoimina henkilöstövähennyksiä, lomautuksia ja etuuksien leikkauksia
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet – sääs­tö­toi­mi­na hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä, lo­mau­tuk­sia ja etuuk­sien leik­kauk­sia

30.11.2023 19:02 4
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori