Uusi peli vie hauskalle tutkimusmatkalle matkailijat ja paikalliset – näin Ljubov sai idean Discover Syöte -lautapelistä
Tilaajille

Uusi peli vie haus­kal­le tut­ki­mus­mat­kal­le mat­kai­li­jat ja pai­kal­li­set – näin Ljubov sai idean Dis­co­ver Syöte -lau­ta­pe­lis­tä

31.10.2020 12:14 0
Koko maassa kirjattiin reilut 200 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan luku on yhdeksän, Lapissa tuoreita tartuntoja yli 20

Koko maassa kirjattiin reilut 200 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan luku on yhdeksän, Lapissa tuoreita tartuntoja yli 20

31.10.2020 12:32 0
Lauantaina hiljennytään pyhänpäivän äärelle – Edesmenneitä muistetaan haudoille kynttilöitä vieden

Lauantaina hiljennytään pyhänpäivän äärelle – Edesmenneitä muistetaan haudoille kynttilöitä vieden

31.10.2020 12:03 0
Lumilautailukiertue kevättalvella Iso-Syötteelle ja Rukalle
Tilaajille

Lumilautailukiertue kevättalvella Iso-Syötteelle ja Rukalle

31.10.2020 11:41 0
Jopa kirjanpitäjät markkinoivat, mutta yllättävästä syystä – Katso video
Mainos Kaleva Media

Jopa kir­jan­pi­tä­jät mark­ki­noi­vat, mutta yl­lät­tä­väs­tä syystä – Katso video

27.10.2020 06:00
Mielipide
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa har­mi­tel­laan au­tio­tu­van tu­li­pa­loa ja kii­te­tään am­mat­ti­lais­ta hyvästä työstä

31.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Kyse on valinnoista – hiilijalanjälki ei ole vain oma asia ja sen takia jokaisen on mietittävä valintojaan pohjoisen perukoillakin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kyse on va­lin­nois­ta – hii­li­ja­lan­jäl­ki ei ole vain oma asia ja sen takia jo­kai­sen on mie­tit­tä­vä va­lin­to­jaan poh­joi­sen pe­ru­koil­la­kin

28.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Metsätalous kääntyy merkilliseen suuntaan – hirvijahti ei sijoitusyhtiötä varsinaisesti kiinnosta
Kolumni Veli Pohjonen

Met­sä­ta­lous kääntyy mer­kil­li­seen suun­taan – hir­vi­jah­ti ei si­joi­tus­yh­tiö­tä var­si­nai­ses­ti kiin­nos­ta

28.10.2020 04:00 1
Korvaavia toimintoja kehitetty: etävastaanotot tukevat mielenterveys- ja päihdeasiakkaita myös korona-aikana
Lukijalta Mielipide Irja Ylisiurua ja Jaana Kehänen

Kor­vaa­via toi­min­to­ja ke­hi­tet­ty: etä­vas­taan­otot tukevat mie­len­ter­veys- ja päih­de­asiak­kai­ta myös ko­ro­na-ai­ka­na

27.10.2020 21:00 0
Toteutuuko sote-uudistus viimeinkin? – Pudasjärvellä ainakin puitteet ovat pian kunnossa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

To­teu­tuu­ko so­te-uu­dis­tus vii­mein­kin? – Pu­das­jär­vel­lä ainakin puit­teet ovat pian kun­nos­sa

21.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään Ku­re­na­lan uusia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja ym­pä­röi­dään itsemme rak­kau­del­la

21.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Pudasjärveä ei näy THL:n koronatartuntatilastoissa – Oulunkaaren kunnissa havaittu tartuntoja ja altistumisia
Tilaajille

Pu­das­jär­veä ei näy THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­ti­las­tois­sa – Ou­lun­kaa­ren kun­nis­sa ha­vait­tu tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia

30.10.2020 16:01 0
Römppää, kekriä, halloweenia, pyhäinpäivää? – Römppäviikon aikana päästiin sukuloimaan sekä tietenkin laulettiin, tanssittiin ja juhlittiin
Tilaajille

Römp­pää, kekriä, hal­lo­wee­nia, py­häin­päi­vää? – Römp­pä­vii­kon aikana pääs­tiin su­ku­loi­maan sekä tie­ten­kin lau­let­tiin, tans­sit­tiin ja juh­lit­tiin

25.10.2020 19:43 0
Uusi peli vie hauskalle tutkimusmatkalle matkailijat ja paikalliset – näin Ljubov sai idean Discover Syöte -lautapelistä
Syöte
Tilaajille

Uusi peli vie haus­kal­le tut­ki­mus­mat­kal­le mat­kai­li­jat ja pai­kal­li­set – näin Ljubov sai idean Dis­co­ver Syöte -lau­ta­pe­lis­tä

31.10.2020 12:14 0
Lumilautailukiertue kevättalvella Iso-Syötteelle ja Rukalle

Lu­mi­lau­tai­lu­kier­tue ke­vät­tal­vel­la Iso-Syöt­teel­le ja Rukalle

31.10.2020 11:41 0
Tilaajille
Pudasjärveläisten altistumisia alle 20 Pikku-Syötteen koronatapauksiin liittyen – yhteensä 317 eri paikkakunnilla asuvaa karanteenissa

Pu­das­jär­ve­läis­ten al­tis­tu­mi­sia alle 20 Pik­ku-Syöt­teen ko­ro­na­ta­pauk­siin liit­tyen – yh­teen­sä 317 eri paik­ka­kun­nil­la asuvaa ka­ran­tee­nis­sa

29.10.2020 16:57 0
Syötteen koulun oppilaat ja Lakarin koulaisia etäopetukseen korona-altistuksen varalta

Syöt­teen koulun op­pi­laat ja Lakarin kou­lai­sia etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen varalta

29.10.2020 11:34 0

Pik­ku-Syöt­teel­lä kuuden ko­ro­na­tar­tun­nan ja mas­sii­vi­sen jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen raskas viikko – "On tär­kein­tä mi­ni­moi­da, ettei tästä keh­key­dy enää lisää tar­tun­ta­ket­ju­ja"

29.10.2020 11:18 0
Tilaajille
Mika Heinilä valittiin Oulun poliisilaitoksen uudeksi poliisipäälliköksi – "Fiilis on ihan mahtava"

Mika Heinilä valittiin Oulun poliisilaitoksen uudeksi poliisipäälliköksi – "Fiilis on ihan mahtava"

30.10.2020 15:26 0
Koronatartuntojen määrä pysyy korkeana Oulussa, perjantaina raportoitiin 16 uudesta tapauksesta – koko maassa peräti 344 uutta tartuntaa

Koronatartuntojen määrä pysyy korkeana Oulussa, perjantaina raportoitiin 16 uudesta tapauksesta – koko maassa peräti 344 uutta tartuntaa

30.10.2020 13:03 0
Ensilumi laittaa kiinteistönhuollon töihin. Pudasjärvellä satoi liki kaksitoista senttiä torstaiaamuna.

Ensilumi laittaa kiinteistönhuollon töihin. Pudasjärvellä satoi liki kaksitoista senttiä torstaiaamuna.

22.10.2020 11:39 0
Tie Kouvalle on pian käyttökelvoton – "Kohta emme pääse täältä Pudasjärvelle päin kuin Lapin maakunnan teitä kierrellen"
Tilaajille

Tie Kou­val­le on pian käyt­tö­kel­vo­ton – "Kohta emme pääse täältä Pu­das­jär­vel­le päin kuin Lapin maa­kun­nan teitä kier­rel­len"

30.10.2020 13:00 0
Hyvän Olon Keskuksen taiteilijat valittu – kirjastosaliin Martti Aihan teos
Tilaajille

Hyvän Olon Kes­kuk­sen tai­tei­li­jat valittu – kir­jas­to­sa­liin Martti Aihan teos

30.10.2020 09:41 0
Manuaaliset säähavainnot ovat varmimpia – Sarakylän sadeasemalle saatiin uusi havainnontekijä
Tilaajille

Manuaaliset säähavainnot ovat varmimpia – Sarakylän sadeasemalle saatiin uusi havainnontekijä

30.10.2020 05:00 0
Pikku-Syötteen laajassa joukkoaltistumisessa kuusamolaisiakin – 58 rippikoululaista, isosta ja seurakunnan työntekijää karanteenissa

Pik­ku-Syöt­teen laa­jas­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­ses­sa kuu­sa­mo­lai­sia­kin – 58 rip­pi­kou­lu­lais­ta, isosta ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jää ka­ran­tee­nis­sa

29.10.2020 17:13 0
Pudasjärveläisten altistumisia alle 20 Pikku-Syötteen koronatapauksiin liittyen – yhteensä 317 eri paikkakunnilla asuvaa karanteenissa

Pu­das­jär­ve­läis­ten al­tis­tu­mi­sia alle 20 Pik­ku-Syöt­teen ko­ro­na­ta­pauk­siin liit­tyen – yh­teen­sä 317 eri paik­ka­kun­nil­la asuvaa ka­ran­tee­nis­sa

29.10.2020 16:57 0
THL: Ouluun tilastoitiin torstaina 19 uutta koronavirustapausta – koko maassa 188 uutta tartuntaa

THL: Ouluun ti­las­toi­tiin tors­tai­na 19 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – koko maassa 188 uutta tar­tun­taa

29.10.2020 14:23 0
Syötteen koulun oppilaat ja Lakarin koulaisia etäopetukseen korona-altistuksen varalta

Syöt­teen koulun op­pi­laat ja Lakarin kou­lai­sia etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen varalta

29.10.2020 11:34 0
Pikku-Syötteellä kuuden koronatartunnan ja massiivisen joukkoaltistumisen raskas viikko – "On tärkeintä minimoida, ettei tästä kehkeydy enää lisää tartuntaketjuja"
Tilaajille

Pik­ku-Syöt­teel­lä kuuden ko­ro­na­tar­tun­nan ja mas­sii­vi­sen jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen raskas viikko – "On tär­kein­tä mi­ni­moi­da, ettei tästä keh­key­dy enää lisää tar­tun­ta­ket­ju­ja"

29.10.2020 11:18 0
Autiotuvissa tulipalovaara – Vaara-Salmisen tuvan tulipalon myötä paloturvaan huomiota
Tilaajille

Au­tio­tu­vis­sa tu­li­pa­lo­vaa­ra – Vaa­ra-Sal­mi­sen tuvan tu­li­pa­lon myötä pa­lo­tur­vaan huo­mio­ta

29.10.2020 11:00 0
Taivalkoski viiden koronatapauksen kunnaksi – Karanteenissa on tällä hetkellä 13 henkilöä

Tai­val­kos­ki viiden ko­ro­na­ta­pauk­sen kun­nak­si – Ka­ran­tee­nis­sa on tällä het­kel­lä 13 hen­ki­löä

29.10.2020 10:22 0
Kurenkosken baaritiskillä pari tuntia illassa asiakkaita – Uudet koronarajoitteet marraskuun alusta, mutta millaiset?
Tilaajille

Ku­ren­kos­ken baa­ri­tis­kil­lä pari tuntia illassa asiak­kai­ta – Uudet ko­ro­na­ra­joit­teet mar­ras­kuun alusta, mutta mil­lai­set?

29.10.2020 04:01 0
Pikku-Syötteellä viisi koronatartuntaa – yli 350 henkilöä on voinut altistua

Pik­ku-Syöt­teel­lä viisi ko­ro­na­tar­tun­taa – yli 350 hen­ki­löä on voinut al­tis­tua

28.10.2020 23:18 0
Päivitetty uutinen: Kymmenen haki Pudasjärven Hirsikampuksen rehtorin virkaa – tässä nimet ja työhaastatteluun kutsutut
Tilaajille

Päi­vi­tet­ty uu­ti­nen: Kym­me­nen haki Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen reh­to­rin virkaa – tässä nimet ja työ­haas­tat­te­luun kut­su­tut

28.10.2020 18:00 0
Oulun uusimmat koronatiedot: alkuviikon aikana 23 uutta tartuntatapausta – kolmeen tartuntaan liittyy joukkoaltistuminen

Oulun uu­sim­mat ko­ro­na­tie­dot: al­ku­vii­kon aikana 23 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta – kolmeen tar­tun­taan liittyy jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

28.10.2020 16:11 0
Kevät ja kesä synnyttivät runoja ja ajatelmia – Haukiputaalainen, kuusamolaissyntyinen, Eeva Holma on kirjoittanut uuden runokokoelman
Tilaajille

Kevät ja kesä syn­nyt­ti­vät runoja ja aja­tel­mia – Hau­ki­pu­taa­lai­nen, kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen, Eeva Holma on kir­joit­ta­nut uuden ru­no­ko­koel­man

28.10.2020 16:00 0
Syystulvat kohta huipussaan Iijoen vesistössä – vedet 30-70 senttiä normaalia korkeammalla
Tilaajille

Syys­tul­vat kohta hui­pus­saan Iijoen ve­sis­tös­sä – vedet 30-70 senttiä nor­maa­lia kor­keam­mal­la

28.10.2020 14:36 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori